Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/users/eko/eko_bateriewww/site/baterie.eko.org.pl/cms/cms.php on line 76
Zbieraj baterie! -
zgłoś punkt zbiórki baterii katalog punktów zbiórki baterii
wersja do druku

historia baterii - XIX wiek

Luigi Galvani (°1737-1798 +)
Około roku 1780 Galvani rozpoczyna eksperymenty, które ukazują "fizyczną" stronę elekryczności. Odsłonięte mięśnie i nerwy żaby reagowały pomiędzy sobą w wyniku połączenia przewodnikiem bimetalicznym.


Allessandro Volta (°1745-1827 +)
Hrabia Volta odrzuca "zwierzęca elektryczność" z teorii Galvaniego i rozpoczyna własne badania nad elektrycznością bazując na niektórych odkryciach poprzednika.
W roku 1800 odkrywa tzw. "Ogniwo Galvaniego": stos złożony z krążkow cynku i miedzi, odseparowanych od siebie papierowymi krążkami nasączonymi w kwasie lub roztworze soli. Odkrycie to udowadnia, że wcześniejsze wnioski Galvaniego były błędne.Georges Leclanché (°1839-1882 +)
Rok 1866, Leclanche opatentowuje nowy system: Jego ogniwo umieszczone było w porowatym naczyniu. Elektroda dodatnia składała się z dwutlenku manganu z dodatkiem pyłu węglowego. Elektrodę ujemną stanowił pręt cynkowy. Katoda umieszczona była w naczyniu, w którym umieszczono również pręt węglowy stanowiący kolektor prądowy. Anoda zanurzona była w wypełniającym naczynie roztworze chlorku amonowego stanowiącym elektrolit. Roztwór ten wsiąkając gwałtownie w porowate naczynie powodował wchodził w reakcję z katodą.

"Mokre ogniwo" Leclanche stało się prekursorem dla wynalezionych później ogniw cynkowo- węglowych.


Elektryczne eksperymenty z żabimi udkami zainspirowane przypadkowym odkryciem Galvaniego


"Ogniwo Galvaniego"Thomas Alva Edison (°1847-1931 +):
ponad 140 patentów w dziedzinie baterii i ogniw...

1839 - William Grove odkrywa zasady działania ogniwa paliwowego.

1859 - Gaston Planté konstruuje pierwszy akumulator kwasowo-ołowiowy.

1888 - Dr. Carl Gassner konstruuje "suche ogniwo".

1899 - Waldmar Jungfer wymyśla baterięniklowo-kadmową.